فرماندار خاتم از خانواده شهداي كارگر بازديد كرد.

فرماندار خاتم از خانواده شهداي كارگر بازديد كرد.


فرماندار خاتم از خانواده شهداي كارگر بازديد كرد.
در اين بازديد ها فرماندار ضمن تجليل از خانواده هاي اين عزيزان تصريح كرد شما پدران و مادران الگوهاي صبر و پايداري هستيد كه فرزندان خود را به اسلام اهداء نموده ايد و الحمد ا...بعد از گذشت چندين سال از پيروزي انقلاب و پايان جنگ تحميلي همچنان خدا را شاكريد كه توانسته ايد با اهداء فرزند خود خدمتي به دين مبين اسلام كرده باشيد.
فرماندار خاتم در ادامه افزود الحمدا... امنيتي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كشور هاي همسايه و .... شاهديد ثمره جانفشاني و ايثار شهيدان و ايثارگراني مي باشد كه با تلاش خود اين نعمت بسيار بزرگ را براي كشور ها به ارمغان آورده اند كه مانيز بايد در اين خصوص خداي خود را شكر نماييم .
در پايان بازديدها مسائل و مشكلات اين خانواده ها بررسي و مقرر شد كه پيگيري لازم معمول گرددضمنا هدايايي نيز به رسم يادبود اهداء شد.
             
  اكبر شمسي                                                  
                                                                                                                                                           روابط عمومي فرمانداري خاتم
تصاویر مرتبط :