شناسه : 337502
فرماندار خاتم

فرماندار خاتم از جدیت فرمانداری برای تعامل با بخش های مختلف سرمایه گذاری وایجاد اشتغال خبرداد .


فرماندار خاتم از جدیت فرمانداری برای تعامل با بخشهاي مختلف سرمایه گزاری وایجاد اشتغال   خبرداد وافزود: از توانایی ها و پتانسیل های موجود در شهرستان   بدون   برنامه ریزی مورد بهره برداری قرار گرفته است و باید از این   پتانسیل ها وتوانایی با برنامه ریزی و به نحو احسن استفاده شود. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " محمد علی شاه حسینی " فرماندار اولویت کاری مدیریت شهرستان را ایجاد فرصت وسرمایه گذاری در بخش های گلخانه ای ، کشاورزی ، دامداری وصنعت گردشگری اعلام کرد وافزود: باید از پتانسیل های با لقوه شهرستان با برنامه ریزی استفاده کرد.  
فرماندار خاتم

فرماندار خاتم از جدیت فرمانداری برای تعامل با بخشهاي مختلف سرمایه گزاری وایجاد اشتغال  خبرداد وافزود: از توانایی ها و پتانسیل های موجود در شهرستان  بدون  برنامه ریزی مورد بهره برداری قرار گرفته است و باید از این  پتانسیل ها وتوانایی با برنامه ریزی و به نحو احسن استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " محمد علی شاه حسینی " فرماندار اولویت کاری مدیریت شهرستان را ایجاد فرصت وسرمایه گذاری در بخش های گلخانه ای ، کشاورزی ، دامداری وصنعت گردشگری اعلام کرد وافزود: باید از پتانسیل های با لقوه شهرستان با برنامه ریزی استفاده کرد.

 

آدرس کوتاه :