فرماندار خاتم از تخصيص مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد و سي دو ميليون ريال اعتبار مديريت خشكسالي از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 89 خبر داد.

فرماندار خاتم از تخصيص مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد و سي دو ميليون ريال اعتبار مديريت خشكسالي از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 89 خبر داد.سيد ناصر امامي ، رئيس شوراي هماهنگي مديريت  بحران شهرستان خاتم اعلام داشت از مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد و سي دو ميليون ريال اعتبار مديريت خشكسالي مبلغ254 ميليون ريال به اداره اموزش و پرورش ، 1300ميليون ريال به اداره اب و فاضلاب شهري،2710ميليون ريال به اداره اب و فاضلاب روستايي، 800 ميليون ريال به اداره اب منطقه اي، 280ميليون ريال به شبكه دامپزشكي، 880 ميليون ريال به اداره منابع طبيعي، 2/11319 ريال به اداره جهاد كشاورزي شهرستان خاتم تخصيص يافته است.مي بايست ادارات مذكور در كوتاه ترين زمان نسبت به پيگيري جذب و مبادله موافقت نامه اقدام نمايند

وي همچنين خاطر نشان كرد علاوه بر مبالغ فوق مبلغي اعتبار هزينه اي نيز به ادارات سازمان جهاد كشاورزي،و شركت اب و فاضلاب روستايي،اداره كل حفاظت محيط زيست استان تخصيص يافته كه ادارات زير مجموعه نيز بايد پيگير سهميه شهرستاني باشند.

فرماندار خاتم با اشاره به اينكه  طي خشكساليهاي ده سال گذشته و استمرار اين پديده در سال زراعي 90-89 متاسفاته خساراتي در بخشهاي مختلف كشاورزي ودام، منابع طبيعي ،محيط زيست و منابع ابي ايجاد شده و هر روز با بحران كمبود آب شرب و كشاورزي در روستاهاي شهرستان  مواجه و به خصوص در فصول بهار و تابستان با افزايش دما حجم خسارات به مراتب نسبت به ساير فصول بيشتر خواهد شد  .لذا اينجانب ضمن تقدير و تشكر از كمك و مساعدت استاندار محترم ،معاونين و مدير كل مديريت بحران استان خواستار افزايش اعتبارات خشكسالي در سال 1390 مي باشم تا از اين طريق بتوان تدابير لازم را انديشيد ضمناً ليست ريز پروژه هاي خشكسالي شهرستان در سال 1389 به شرح ذيل مي باشد  .