شناسه : 338892

فرماندار خاتم از ادرات شهرستان خواست مهمترین آسیب های اجتماعی دراین شهرستان را شناسائی کنند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني " فرماندار خاتم  در جلسه کار گروه فرهنگی – اجتماعی   هدف از تشکیل این   جلسه را بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی اعلام کرد و   از ادارات شهرستان خواست تا مهمترین   مشکلات فرهنگی و   آسیب های اجتماعی   که شهرستان با آن روبرو است را شناسائی   کنند. در این جلسه   همچنین اعضاء كارگروه فرهنگي ،اجتماعي به برخي از آسيب هاي اجتماعي پيش رو در جامعه كنوني اشاره و راهكارهاي اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند . لازم به ذكر است : در پایان اين جلسه گزارشی از برگزاری دوره های آموزشی طرح شجره طیبه صالحین   و خدمات اجتماعي ارائه شد .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني " فرماندار خاتم  در جلسه کار گروه فرهنگی – اجتماعی  هدف از تشکیل این  جلسه را بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی اعلام کرد و  از ادارات شهرستان خواست تا مهمترین  مشکلات فرهنگی و  آسیب های اجتماعی  که شهرستان با آن روبرو است را شناسائی  کنند.

در این جلسه  همچنین اعضاء كارگروه فرهنگي ،اجتماعي به برخي از آسيب هاي اجتماعي پيش رو در جامعه كنوني اشاره و راهكارهاي اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند .

لازم به ذكر است : در پایان اين جلسه گزارشی از برگزاری دوره های آموزشی طرح شجره طیبه صالحین  و خدمات اجتماعي ارائه شد .

 

آدرس کوتاه :