فرماندار خاتم از اختصاص 7 ميليارد ريال تسهيلات به منظور تجهيز بيمارستان و مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت خاتم خبر داد

فرماندار خاتم از اختصاص 7 ميليارد ريال تسهيلات به منظور تجهيز بيمارستان و مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت خاتم خبر داد 

وي در ادامه افزود با پيگيري انجام شده و پيشنهاد داده شده در سفر سوم رياست جمهوري با احداث  بيمارستان  32  تخته خوابه موافقت و انشا ا... بزودي كلنگ آغاز عمليات اجرائي اين پروژه به زمين زده خواهد شد و با ساخت اين بيمارستان مشكلات بهداشتي و درماني شهرستان مرتفع و بيمارستان در خور منطقه احداث خواهد شد .   

امامي در پايان از مساعدت و توجه ويژه دكتر مير محمدي رياست دانشگاه علوم پزشكي استان به اين شهرستان تقدير و تشكر نمودند .