فرماندار خاتم از احداث ساختمان پاسگاه پليس راه خاتم در محور مروست – هرات خبرداد.

فرماندار خاتم از احداث ساختمان پاسگاه پليس راه خاتم در محور مروست – هرات خبرداد.       روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم