فرماندار خاتم : ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن انقلاب اسلامي هفته اي دو روز در مروست حضور يافته و امورات آن بخش را پي گيري خواهند نمود. (به همراه تصوير نامه هاي مربوطه)

فرماندار خاتم : ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن انقلاب اسلامي هفته اي دو روز در مروست حضور يافته و امورات آن بخش را پي گيري خواهند نمود. (به همراه تصوير نامه هاي مربوطه)


فرماندار خاتم : ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن انقلاب اسلامي هفته اي دو روز در مروست حضور يافته و امورات آن بخش را پي گيري خواهند نمود. (به همراه تصوير نامه هاي مربوطه)

آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبر افزود در پي درخواستهاي بحق و مكرر مردمي و مكاتبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و بخشداري مروست عنوان اين فرمانداري و پي گيري هاي بعمل آمده توسط اينجانب و طرح موضوع در جلسه شوراي اداري شهرستان مورخ 17/5/88 كه با حضور استاندار محترم تشكيل گرديدو تاكيد ايشان برحل مشكلات اداري مردم مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تربيت بدني طي نامه هاي شماره 11312/34 مورخ 12/6/88 و 9173/4/227 مورخ 12/6/88 عنوان ادارات تابعه در شهرستان آنها را مكلف به حضور هفته اي دو روز در بخش مروست نمودند.

فرماندار افزود انشاءا با پي گيري هايي كه در دست انجام است و حمايت استاندار محترم در آينده نزديك ساير ادارات حداقل يك روز و حداكثر دو روز در آن بخش حضور يافته و از مراجعات مردم زحمتكش و طي نمودن مسافت 55 كيلومتري جهت انجام امور اداري جلوگيري نمائيم .

ودر اين راستا و از بدو مسئوليت اينجانب اداره جهاد كشاورزي مستقل و مجوز استقرار ادارات محيط زيست و كار و امور اجتماعي و اداره تامين اجتماعي نيز هفته اي دو روز جهت پي گيري و رسيدگي به امورات در آن بخش اخذ گرديده و لذا اينجانب از بخشدار محترم مروست مي خواهم كه ضمن همكاري با ادارات مذكور نسبت به اختصاص جا و مكان مناسب و لوازم اداري جهت اين ادارات اقدام لازم معمول نمايد ضمنا" در خصوص استقلال كميته امداد نيز پي گير هستيم و همانطور كه در جشن انگور مروست به اطلاع مردم شريف مروست رسانده ام مديران استان لازمه اين كار را صدور چارت سازماني عنوان مي نمايند كه با عنايت به قول مساعد داده شده و تاكيد استاندار محترم لازم است موضوع توسط مسئولان كميته امداد استان سريعاً پيگيري و تا حصول نتيجه نهايي دنبال گردد


 

روابط عمومي فرمانداري خاتم