شناسه : 30015993

فرماندار خاتم؛ صیانت از سفره های آب زیرزمینی بسیار ضروری است


فرماندار خاتم در نشست کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: ما باید از منابع آبی شهرستان حفاظت بکنیم و صیانت از آنها امری ضروری می باشد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛  محمد زاده رحمانی گفت: با هیچگونه اضافه برداشتی در چاه های کشاورزی این شهرستان موافقت نخواهیم کرد. این مقام مسئول با اشاره به خشکسالی های اخیر اضافه کرد: کشاورزانی که آب از چاه های کشاورزی و سفره های زیرزمینی اضافه برداشت می کنند باید آن را متوقف کنند. وی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند نیز در سال آینده بر روی چاه های کشاورزی این شهرستان ادامه خواهد داشت. گفتنی است این جلسه با حضور فرماندار خاتم و اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.  

فرماندار خاتم در نشست کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: ما باید از منابع آبی شهرستان حفاظت بکنیم و صیانت از آنها امری ضروری می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛  محمد زاده رحمانی گفت: با هیچگونه اضافه برداشتی در چاه های کشاورزی این شهرستان موافقت نخواهیم کرد.

این مقام مسئول با اشاره به خشکسالی های اخیر اضافه کرد: کشاورزانی که آب از چاه های کشاورزی و سفره های زیرزمینی اضافه برداشت می کنند باید آن را متوقف کنند.

وی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند نیز در سال آینده بر روی چاه های کشاورزی این شهرستان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است این جلسه با حضور فرماندار خاتم و اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.

 آدرس کوتاه :