شناسه : 28903279

فرماندار خاتم؛ اسکان فرهنگیان در ایام نوروز در خاتم باید به نحو مطلوب صورت پذیرد


فرماندار شهرستان خاتم در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم گفت: اسکان فرهنگیان در ایام نوروز در شهرستان خاتم باید به نحو مطلوب صورت گیرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی در این نشست ایجاد تفرجگاهی در این شهرستان را برای دانش آموزان مهم دانست و افزود: امید داریم تا به زودی تفرجگاهی در مناطق جنگلی این شهرستان برای اردوهای دانش آموزی ایجاد شود. در ادامه، حبیب کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به ارائه گزارش اجمالی از سه ماهه دوم سال تحصیلی پرداخت. همچنین در این نشست موضوعاتی از جمله برنامه ریزی و تمهید مقدمات ستاد خدمات سفر، برنامه ریزی و تمهید مقدمات لازم جهت برگزاری گرامیداشت هفته مقام معلم و برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز بحث و تبادل نظر شد.

فرماندار شهرستان خاتم در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم گفت: اسکان فرهنگیان در ایام نوروز در شهرستان خاتم باید به نحو مطلوب صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی در این نشست ایجاد تفرجگاهی در این شهرستان را برای دانش آموزان مهم دانست و افزود: امید داریم تا به زودی تفرجگاهی در مناطق جنگلی این شهرستان برای اردوهای دانش آموزی ایجاد شود.
در ادامه، حبیب کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به ارائه گزارش اجمالی از سه ماهه دوم سال تحصیلی پرداخت.
همچنین در این نشست موضوعاتی از جمله برنامه ریزی و تمهید مقدمات ستاد خدمات سفر، برنامه ریزی و تمهید مقدمات لازم جهت برگزاری گرامیداشت هفته مقام معلم و برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز بحث و تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :