شناسه : 35765995

فرماندار خاتم، از شروع عمليات زیرسازی جاده کرخنگان به منطقه گردشگری کر خبر داد


فرماندار خاتم در جمع مردم کرخنگان از شروع عمليات زیر سازی و آسفالت جاده کرخنگان به سمت منطقه تفریحی و گردشگری کر خبر داد.

فرماندار خاتم در جمع مردم کرخنگان از شروع عمليات زیر سازی و آسفالت جاده کرخنگان به سمت منطقه تفریحی و گردشگری کر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی در این نشست ضمن اشاره به پتانسیل و ظرفیت های خوب منطقه کرخنگان گفت: این منطقه از ظرفیت بالایی در زمینه كشاورزي، دامپروري، تفریحی و گردشگری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: با پيگيري اداره راه و شهرسازي شهرستان پس از اتمام عمليات زيرسازي، روكش آسفالت جاده کرخنگان به سمت منطقه تفريحي و گردشگري نيز انجام خواهد شد.آدرس کوتاه :