شناسه : 146252928

فرماندار خاتم،خواستار رفع مشکل شبکه تلفن همراه اول در برخی از مناطق شهرستان


نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر عامل مخابرات استان و سایر مسئولین صبح امروز در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری خاتم فاضلی فرماندار خاتم خواستار:رفع مشکل شبکه تلفن همراه اول در مناطقی از شهرستان که از این خدمت محروم هستند،نظیر بوروئیه و راها ی مواصلاتی بین شهرستان با بوانات فارس و نیریز شد.

وی همچنین از زارع مدیر عامل مخابرات استان خواست نسبت به ایجاد شبکه تلفن ثابت در برخی ازروستاهای بخش مروست و بخش مرکزی اقدام گردد.

ارتقای اینترنت در روستاهای خوانسار، توتک، بختیاری از2G به 4G از مواردی بود که با قول زارع قرار براین شد که در دستور کار مخابرات قرار گیرد.


آدرس کوتاه :