شناسه : 347862
درراستای حمایت از سرمایه گذاری درخاتم

فرماندار از حل تامین آب فولاد خاتم دراین شهرستان خبرداد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   درراستای   حمایت از سرمایه گذاری دربخش صنعت دراین شهرستان جلسه ای با حضور   معاون برنامه ریزی استاندار ، فرماندار و مسئولین آب منطقه ای برگزارشدکه دراین جلسه قول مساعد جهت تامین آب فولادخاتم داده شد.
درراستای حمایت از سرمایه گذاری درخاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  درراستای  حمایت از سرمایه گذاری دربخش صنعت دراین شهرستان جلسه ای با حضور  معاون برنامه ریزی استاندار ، فرماندار و مسئولین آب منطقه ای برگزارشدکه دراین جلسه قول مساعد جهت تامین آب فولادخاتم داده شد.

آدرس کوتاه :