فرماندار: ازصدور مجوز دفتر نمايندگي شركت مسافربري رهرو قائم در هرات خبرداد

فرماندار: ازصدور مجوز دفتر نمايندگي شركت مسافربري رهرو قائم در هرات خبردادآقاي امامي افزود : انشاءا... با راه اندازي اين شركت مسافربري شاهد توسعه و گسترش بخش حمل و نقل مسافر در شهرستان و بوجود آمدن زمينه رقابت سالم و ارتقاء سطح كيفي در اين بخش بوده و بتوانيم به مردم عزيز و سختكوش شهرستان و در شان آنها خدمت نماييم. فرماندار خاتم همچنين از دستور مستقيم استاندار محترم و تلاش و پي گيري هاي دلسوزانه مهندس مير سعيدي معاون امور عمراني و همراهي مهندس كلانتري رياست محترم حمل و نقل و پايانه ها در استان يزد در به ثمر رسيدن اين امر بزرگ كه باعث خوشحالي مردم اين خطه محروم گرديد تشكر و قدرداني نمود.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم