شناسه : 362860
فرماندارشهرستان خاتم اين شهرستان فاقد پايگاه ثابت انتقال خون است.

فرماندارشهرستان خاتم اين شهرستان فاقد پايگاه ثابت انتقال خون است.


فرماندارشهرستان خاتم گفت:با توجه به فاصله 250كيلو متري اين شهرستان به مركز استان وبا توجه به درخواست هاي مردمي درخصوص راه اندازي پايگاه انتقال خون متاسفانه تاكنون پايگاه انتقال خون به صورت سيار نيز اعزام نگرديده است.
فرماندارشهرستان خاتم اين شهرستان فاقد پايگاه ثابت انتقال خون است.

سيد ناصرامامي در مصاحبه ای  كه به مناسبت 9 مرداد روز اهداي خون صورت گرفت با بيان اينكه شهرستان خاتم فاقد پايگاه ثابت انتقال خون است افزود:با پيگيريهاي قبلي درارتباط با استقرار اين پايگاه تاكنون نتيجه اي دربر نداشته است.

 وي از مسئولين مربوطه خواست تا با استقرار پايگاه انتقال خون درشهرستان خاتم ولو به صورت سيار موافقت واقدام لازم را معمول دارند.

ايشان همچنين از آمادگي بالاي مردم خونگرم و مسئولين شهرستان براي اهداي خون خبرداد كه متاسفانه امكان آن فراهم نيست.


                                                                                                                                                                                            رستگارخبرنگار شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :