فرماندارخاتم پيگير ترين فرماندار در سطح فرمانداران استان در بحث ترويج و گسترش فرهنگ بيمه است .

فرماندارخاتم پيگير ترين فرماندار در سطح فرمانداران استان در بحث ترويج و گسترش فرهنگ بيمه است .


مهندس رضايي مسئول صندوق بيمه استان :

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين جلسه خواستار ارتقاء سطح بيمه محصولات كشاورزي شهرستان از 40 درصد به 100 درصد و استقبال بيشتر كشاورزان در امر بيمه شدند.

در اين همايش فرماندار خاتم ابتدا گزارشي از ماموريت تهران از ديدار با رئيس جمهور محترم ارائه و سپس  اعلام داشت همانطور كه مطلعيد تا سال 85 اعتبارات بلاعوض به خسارت ديدگان پرداخت مي شد كه از آن سال تا به حال اين اعتبارات حذف و به اعتبارات صندوق بيمه محصولات كشاورزي اضافه شده است و دولت از اين بابت حمايتهاي خوبي از كشاورزان مي نمايد ايشان همچنين يادآور شد با توجه به اينكه در هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي قرار داريم بايد با انجام كارهاي پيشگيرانه و افزايش آمادگي اثرات بلاياي طبيعي را كاهش داد و با بيمه محصولات كشاورزي و مقاوم سازي ساختمانها و بيمه منازل مسكوني خسارات را به حداقل ممكن كاهش دهيم .

وي همچنين افزود در بحث بيمه منازل مسكوني براساس گزارش ريس سازمان مديريت بحران كشور اخيراقراردادي با صندوق بيمه كشورمنعقد شده كه شهروندان مي توانند با حداقل مبلغ 5000 تومان منازل مسكوني خود را در مقابله بلاياي طبيعي از جمله زلزله بيمه نمايند و نيز خواستار اجراي بيمه فراگير، همچنين توليد و تحت حمايت قراردادن خسارت هجوم وحوش و حيوانات وحشي در سال جاري توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان شدند.و ازكليه مسئوليني كه از صندوق بيمهو سازمان جهاد كشاورزي استان در اين همايش حضور داشتند تقدير و تشكر نمودند.

در پايان اين همايش نيز آقايان مهندس انجذاب مسئول بيمه سازمان جهاد كشاورزي ، مهندس باغ شاي مسئول شركت بيمه نوين ، مهندس رضايي مسئول صندوق بيمه استان نيز سخناني در خصوص ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه ايراد و آقاي رضايي نيز از فرماندار خاتم به عنوان پيگير ترين فرماندار در سطح فرمانداران استان در بحث ترويج و گسترش فرهنگ بيمه ياد و از ايشان تقدير و تشكر نمود.

روابط عمومي فرمانداري خاتم