فرماندارخاتم طی نامه ای از مدیر عامل آبفای روستایی استان خواست تا شهرستان خاتم نیز بعنوان شهرستانهای خشک استان لحاظ گردد

فرماندارخاتم طی نامه ای از مدیر عامل آبفای روستایی استان خواست تا شهرستان خاتم نیز بعنوان شهرستانهای خشک استان لحاظ گرددسید ناصر امامی فرماندار شهرستان خاتم تصریح کرد با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش میزان بارندگی بسیاری از روستاهای شهرستان بویژه روستاهای کرخنگان ، چنارناز ، باغ معدن ، بختیاری و ... این شهرستان با مشکل کم ابی مواجه    می باشد که مدیر عامل محترم آبفای روستایی استان در مصاحبه روز سه شنبه به شهرستان خاتم بعنوان مناطق خشک استان اشاره ای ننمود لذا اینجانب از ایشان می خواهم که شهرستان خاتم را نیز بعنوان شهرستانهای خشک استان لحاظ نماید .
لازم بذکر است متوسط بارندگی شهرستان در سال جاری حدود 30 میلیمتر برآورد شده که نسبت به سالهای بارانی حدود 150 میلیمتر کاهش داشته است .
                                                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی فرمانداری خاتم