فرماندارخاتم راي خود را به صندوق انداخت

فرماندارخاتم راي خود را به صندوق انداختبه گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان خاتم : فاضلی بیان کرد:تمام شعب روستایی و شهری آنلاین و فعال بوده و رأی گیری در فضای آرام و امن در حال انجام استفرماندارخاتم راي خود را به صندوق انداخت.