فرماندارخاتم در جلسه با دهياران روستاها بر ضرورت و اهميت طرح هدفمند سازي يارانه ها تاكيد نمودند

فرماندارخاتم در جلسه با دهياران روستاها بر ضرورت و اهميت طرح هدفمند سازي يارانه ها تاكيد نمودندسيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه اي كه با حضور دهياران در محل فرمانداري تشكيل گرديد تصريح كرد دولت هرساله مبالغ هنگفتي را به عنوان يارانه در زمينه هاي مختلف ( آب ، برق ، كالاهاي اساسي ، كود شيميائي ، مواد نفتي و ...... ) مي پردازدكه بيش از هفتاد درصد اين يارانه ها نصيب خانواده هاي مرفه و سرمايه دار كه سي در صد جامعه را تشكيل مي دهند مي شود و بالعكس سي در صد يارانه ها نصيب هفتاد در صد جامعه كه شامل خانواده هاي متوسط و ضعيف مي باشند خواهد شد لذا به منظور رعايت عدالت و حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه، طرح هدفمند سازي يارانه ها را كه توسط مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون ابلاغ گرديده را انشا ا... اجرا خواهد كرد و مطمئن باشيد كه اين طرح به نفع مردم و نظام خواهد بود.

امامي در بخشي ديگر از سخنان خود به تبليغات سوء دشمن در خصوص اين طرح  اشاره و افزود دشمنان داخلي و خارجي نظام در روزها و ماههاي اخير تبليغاتي را در خصوص ناكارآمدي طرح هدفمندي يارانه به كار گرفته اند كه مطمئن باشيد با همكاري شما مردم تمامي نقشه هاي شوم آنها همانند گذشته نقش بر آب شده و انشاا... اين طرح با موفقيت و به نفع اقشار ضعيف و آسيب پذير و شما روستائيان عزيز اجرا خواهد شد .  

                                                                                                                                                    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم