فرماندارخاتم خواستارامهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده شد

فرماندارخاتم خواستارامهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده شدجلسه امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده شهرستان خاتم باحضورفرماندار،بخشدارن،معاون عمرانی فرماندار وکلیه روسای  بانک های عامل این شهرستان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.فرجام فاضلی فرماندارشهرستان خاتم دراین جلسه گفت:دولت باامهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرده است وعموم بانک های عامل شهرستان بایدمصوبه امهال تسهیلات کشاورزان مذکور رااجرایی کنند وبراین اساس بانک های عامل موظف اند ضمن بخشودگی  سود،کارمزد وجرایم  وام های سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی اصل وام آنها،اصل تسهیلات دریافتی آنان را به سه سال امهال کنند