فرماندارخاتم خبر داد : كشف 417 كيلو گرم مواد مخدر از نوع ترياك توسط نيروي انتظامي شهرستان خاتم

فرماندارخاتم خبر داد : كشف 417 كيلو گرم مواد مخدر از نوع ترياك توسط نيروي انتظامي شهرستان خاتمفرماندار شهرستان در اين بازديد از فرماندهي انتظامي شهرستان جناب سرهنگ مكي جانشين ايشان سرگرد بيگلري و كليه پرسنل زحمتكش نيروي انتظامي شهرستان كه با هوشياري كامل و بسيار زيركانه و بدون هرگونه درگيري موفق به كشف اين مقدار مواد مخدر شده اند تقدير و تشكر به عمل آورد .

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم