شناسه : 361480
فرماندارخاتم : براي اصلاح شبكه آب و فاضلاب شهرهرات 550ميليون ريال اختصاص داده شد

فرماندارخاتم : براي اصلاح شبكه آب و فاضلاب شهرهرات 550ميليون ريال اختصاص داده شد


فرماندارخاتم گفت : براي اصلاح شبكه فرسوده آب آشاميدني شهرهرات 550 ميليون ريال اختصاص داده شد
فرماندارخاتم : براي اصلاح شبكه آب و فاضلاب شهرهرات 550ميليون ريال اختصاص داده شد
سيدناصرامامي درجلسه كمسيون حفاري  از شبكه هاي آب و فاضلاب شهرهرات با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال اصلاح الگوي مصرف افزود: بخش عمده اي از آب به علت فرسودگي لوله ها هدرمي رود و تاكنون 8كيلومتر از شبكه لوله گذاري آب شرب هرات به علت فرسودگي اصلاح مي شود.
فرماندارخاتم همچنين در نشستي كه با حضور رييس بانك صادرات  خاتم برگزارشد باابراز اميدواري نسبت به اينكه شرايط بارندگي امسال در بخش كشاورزي مساعدتر گردد،از برخي تمهيدات اتخاذ شده درجهت وصول سريع تر مطالبات بانكها خبرداد. سيد ناصرامامي همچنين ازكلاسهاي طرح رحمت درشهرهرات بازديد و بر اهميت آموزش خانواده با رويكردديني و نيز ارتقاءسطح معلومات بانوان و دختران جوان از تعاليم اسلامي در راستاي تربيت صحيح فرزندان و آشنايي با چگونگي ايجاد روابط سالم درخانواده تاكيدكردند.
رستگارخبرنگار
آدرس کوتاه :