فرماندارخاتم با معاون عمرانی دیدار و در خصوص مشکلات بویژه درحوزه آب منطقه ای و سد مروست به بحث و بررسی پرداخت

فرماندارخاتم با معاون عمرانی دیدار و در خصوص مشکلات بویژه درحوزه آب منطقه ای و سد مروست به بحث و بررسی پرداخت


بررسی مشکلات دردیدار فرماندار خاتم با معاون عمرانی استاندار یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  این جلسه که درمحل استانداری یزد با حضور فرماندار خاتم و محمدرضا بابائی معاون عمرانی استاندار یزد برگزار شد.عمد ترین مطالبات شهرستان خاتم به معاون استاندار منعکس گردید

"محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم محورهای مطرح شده دراین جلسه را درحوزه آب منطقه ای و پیگیری پروژه های سد مروست و معوقات بدهی آب منطقه ای به پیمانکارعنوان نمود

محمدرضا بابائی معاون عمرانی استاندار یزد نیز دراین جلسه دستور مساعدت و پیگیری درخصوص مشکلات مطروحه را داد.