شناسه : 337762

فرماندارخاتم : با فراهم شدن زمینه های لازم به زودی دو جایگاه CNG در هرات احداث و راه اندازی می شود


یزدفردا : فرماندارخاتم با اشاره به اینكه به زودی دو جایگاه CNG در هرات احداث و راه اندازی می شود افزود : با توجه به شروع عملیات گاز رسانی به شهر هرات و رایزنیهای به عمل آمده با آقای مهندس بنی كریمی مدیر شركت بخش فرآورده های نفتی استان به زودی یك جایگاه تك منظوره CNG و یك جایگاه چند منظوره در هرات احداث و راه اندازی خواهد شد . سید ناصر امامی در گفتگو  با مهین رستگار خبرنگاریزد فردا" اظهار داشت : با توجه به اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و فاصله زیاد شهرستان با مركز استان این اقدام می تواند گام مهمی در جهت توسعه شهرستان ، صرفه جویی در مصرف بنزین و پائین آمدن هزینه های روزمره باشد . وی همچنین از مهندس بنی كریمی تشكر و تقدیر نموده و اظهار امیدواری كردند : مقدمات كار راه اندازی دو جایگاه در مروست نیز فراهم شده كه به محض شروع عملیات اجرایی گازرسانی به مروست امیدواریم اجرایی گردد .

یزدفردا : فرماندارخاتم با اشاره به اینكه به زودی دو جایگاه CNG در هرات احداث و راه اندازی می شود افزود : با توجه به شروع عملیات گاز رسانی به شهر هرات و رایزنیهای به عمل آمده با آقای مهندس بنی كریمی مدیر شركت بخش فرآورده های نفتی استان به زودی یك جایگاه تك منظوره CNG و یك جایگاه چند منظوره در هرات احداث و راه اندازی خواهد شد .
سید ناصر امامی در گفتگو  با مهین رستگار خبرنگاریزد فردا" اظهار داشت : با توجه به اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و فاصله زیاد شهرستان با مركز استان این اقدام می تواند گام مهمی در جهت توسعه شهرستان ، صرفه جویی در مصرف بنزین و پائین آمدن هزینه های روزمره باشد .
وی همچنین از مهندس بنی كریمی تشكر و تقدیر نموده و اظهار امیدواری كردند : مقدمات كار راه اندازی دو جایگاه در مروست نیز فراهم شده كه به محض شروع عملیات اجرایی گازرسانی به مروست امیدواریم اجرایی گردد .
آدرس کوتاه :