فرماندارخاتم از نمايشگاه عكس خاتم در تصوير بازديد نمودند

فرماندارخاتم از نمايشگاه عكس خاتم در تصوير بازديد نمودندبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در بازديد از اين نمايشگاه از اين هنرمند عكاس تقدير و تشكر نموده و در دفترچه يادداشت نظرات بازديد كنندگان از اين هنرمند عكاس خواست پتانسيلها و استعدادهاي اين شهرستان در زمينه هاي مختلف را از طريق عكاسي به تمام مردم كشور شناسانده ودر جذب توريسم و جهانگرد كه به عنوان صنايع اول بسياري از كشورها مطرح است تلاش خود را به كار گيرد .