شناسه : 29212387

فرماندارخاتم، حفاظت از تنها جنگلهای طبیعی استان یزد حائز اهمیت است


فرماندار خاتم گفت: حفاظت از تنها جنگلهای طبیعی استان يزد حائز اهمیت است و باید از آنها صیانت شود.

فرماندار خاتم گفت: حفاظت از تنها جنگلهای طبیعی استان يزد حائز اهمیت است و باید از آنها صیانت شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی افزود: خوشبختانه تعرض در منابع طبیعی شهرستان خاتم بسیار کم بوده است.

وی اظهار داشت: باید از عرصه های منابع طبیعی حفاظت کنیم و جلوی هر گونه زمین خواری نیز گرفته شود.

این مقام مسئول اظهار داشت:حفاظت از اراضی شهرستان که تحت مديريت اداره محیط زیست می باشد با وجود کاستی هایی که این اداره داشته است، بخوبی صورت گرفته است.

زاده رحمانی همچنین در این نشست بر پیشگیری و اطفاء حریق در جنگلهای طبیعی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار خاتم افزود: با توجه به تعطیلات نوروز و علی الخصوص روزطبيعت سیزده به در که مردم زیادی به این مناطق خواهند رفت باید هر گونه آمادگی را در حفظ جنگلها از آتش سوزی داشته باشیم.

در ادامه این نشست همچنین رئیس اداره محیط زیست شهرستان گفت: ما در عرصه های محیط زیست در کشور جایگاه خوبی را دارا هستیم.

فتح ا.. حیدری گفت: 40 درصد ازعرصه هاي  منابع طبیعی شهرستان تحت مدیریت اداره حفاظت محيط زيست می باشد.

گفتنی است نشست کمیته حفظ و صیانت از منابع طبیعی شهرستان با حضور فرماندار و اعضاء این کمیته در محل فرمانداری خاتم برگزار شد. 

 آدرس کوتاه :