فردا بازداشتگاه خاتم افتتاح می‌شود

فردا بازداشتگاه خاتم افتتاح می‌شود


با حضور مدیر کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به منظور تسهیل در امر ملاقات خانواده زندانیان و کاهش ایاب و ذهاب آنان به مرکز استان، بازداشتگاه شهرستان خاتم تجهیز و فردا  با حضور مسئولین رسماً به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است : راه‌اندازی بازداشتگاه شهرستان خاتم باعث رسیدگی سریع‌تر به پرونده متهمین و همچنین کاهش مشکلات امنیتی انتقال زندانیان از شهرستان خاتم به مرکز استان خواهد شد