شناسه : 158775212

فرارسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد


حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه مبارک باد. روابط عمومی فرمانداری خاتم
آدرس کوتاه :