غبار روبي و عطر افشاني قبور مطهر شهداي دانش آموز و فرهنگي شهرستان خاتم

غبار روبي و عطر افشاني قبور مطهر شهداي دانش آموز و فرهنگي شهرستان خاتم


در هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد

دراين آيين كه با حضور سيد ناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم، امام جمعه هرات ، بخشدار مركزي ، جمعي از فرهنگيان، دانش آموزان و مسئولان برگزار شد، شركت كنندگان با اهداء گل و قرائت فاتحه ، با آرمانهاي شهيدان فرهنگي و دانش آموز تجديد ميثاق كردند.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم