عید سعید مبعث رسول گرامی (ص) اسلام مبارک باد

بانگ تکبیر ز امواج فضا می آید / گوش باشید که آوای خدا می آید بوی عطراز نفس باد صبا می آید / نفس باد صبا روح فضا می آید عید مبعث رسول اکرم (ص)مبارک روابط عمومی فرمانداری خاتم
index.jpg