شناسه : 154667152

عید سعید فطر مبارک


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :