شناسه : 19383459

عید امامت و ولایت مولایمان امام زمان (عج) بر همگان مبارک


نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت، گذشت، ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد. ای منتظران گنج نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر طلایه داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید *عید امامت و ولایت مولایمان امام زمان (عج) بر همگان مبارک* روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی
همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت، گذشت، ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد.

ای منتظران گنج نهان می آید
آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور
گفتند که صاحب الزمان می آید


*عید امامت و ولایت مولایمان امام زمان (عج) بر همگان مبارک*

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتمآدرس کوتاه :