عيادت فرماندار خاتم از پدر شهيد زارع

عيادت فرماندار خاتم از پدر شهيد زارع


عيادت فرماندار خاتم از پدر شهيد زارع
به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين عيادت كه در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارج نهادن به خانواده معظم شهدا صورت گرفت فرماندارخاتم ضمن تقدیم هدایایی به خانواده شهيد زارع درجريان روند درمان وبيماري ديرينه پدرشهيدزارع قرارگرفت. جمعي از مسئولين وپرسنل فرمانداري ايشان راهمراهي مي كردند، سيدناصرامامي بر نهادينه نمودن فرهنگ ايثار وشهادت درجامعه ،و حفظ پاسداشت مقام شهيدان تاكيدنمودند.ضمنا فرماندارخاتم دردهه فجر گذشته نيز از پدرشهيد زارع عيادت نموده  و از این خانواده بزرگوار تجليل كردند.گفتني است پدرشهيد زارع كه به علت بيماري شديد كليه دربيمارستان بستري بود پنجشنبه هفته گذشته دار فاني را وداع نمود.
رستگارخبرنگار شهرستان