شناسه : 31611127

عوامل قطع درختان جنگلي شهرستان خاتم دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند


پس از يك هفته تلاش شبانه روزي مامورين اداره منابع طبيعي و آبخيزداري عوامل قطع درختان جنگلي منطقه چاه منج شهرستان خاتم شناسايي، دستگير و به مقامات قضايي تحويل گرديدند

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم، مامورين اين اداره روز بيست وسوم اسفند ماه سال 93 طي انجام گشت حفاظتي در منطقه جنگلي چاه منج متوجه قطع شبانه تعدادي ازدرختان بنه شدند كه بلافاصله رئيس و فرمانده يگان حفاظت شهرستان در محل حاضر و بررسي و تحقيقات اوليه به عمل و با تشكيل اكيپ گشت و كشيك وكمين بصورت شبانه روزي منطقه كاملا تحت نظر قرارگرفت كه پس از يك هفته تلاش شبانه روزي حافظان طبيعت سحرگاه بيست و نهم اسفند با مراجعه مجدد اين عوامل به منطقه پس ازهماهنگي با مقام قضايي وهمكاري كلانتري دهستان چاهك در يك برنامه هماهنگ اين عوامل سودجو دستگير و بازداشت شدند.
اين افراد چهار نفر بوده كه يكي از آنها با استفاده از تاريكي شب فرار كه باهوشياري و دراقدامي فوري با يك دستگاه اره موتوري پس از يك ساعت دستگير شد.
اين افراد سودجو در اعترافات خود هدف از اين اقدام زشت و ناپسند را ازبين بردن پوشش گياهي منطقه به منظور جلب موافقت برداشت معدن در اين منطقه عنوان كردند.
ياد آور مي گردد در اين اقدام بي رحمانه حدود پنجاه اصله درخت بنه با سنين متفاوت قطع گرديده است.


آدرس کوتاه :