عملکرد یک ساله مديريت جهاد کشاورزي شهرستان خاتم در سال91 - 1390

عملکرد یک ساله مديريت جهاد کشاورزي شهرستان خاتم در سال91 - 1390 

عملکرد یک ساله مديريت جهاد کشاورزي شهرستان خاتم در سال91 - 1390   

 

الف : امور فنی و زیر بنایی :

 

* کل اعتبارات واحد: 15000 میلیون ریال

1. تسطیح اراضی

2. لوله گذاری  مزارع جهت انتقال آب

3. اجرای آبیاری تحت فشار

4. ایزولاسیون کانالهای خاکی

5. برقی نمودن چاههای کشاورزی

6. احداث استخرهای تنظيمي آب كشاورزي

 7.احياء و مرمت قنوات

8. احداث زهکش برای زمینهایی که نیاز به زهکشی دارد

9. تجهیز چاههای کشاورزی

1. احداث جاده بین مزارع  

11. پوشش انهار

 

ب- واحد بهبود تولیدات گیاهی :

 

* کل اعتبارات واحد:900 میلیون ریال

1. اصلاح و نوسازي باغات شهرستان

2. افزایش تولید حبوبات در شهرستان

3. افزایش تولید سبزی و صیفی در شهرستان

4. نظارت و کنترل آفات عمومی و قرنطینه ای نباتی شهرستان

5.توسعه مکانیزاسیون

6.اصلاح الگوي كشت جهت مقابله با خشكسالي در شهرستان

* فعالیتهای جنبی واحد تولیدات گیاهی:

1. اصلاح باغات و از بین بردن باغات خشکیده جهت مبارزه با سوسک سرشاخه خوار رزاسه درسطح 15 هکتار

2.کاشت 300 هکتار زیره و 30 هکتار سیر به منظور ترویج کاشت محصولات کم  آب خواه

3. توزیع کود ازته 3850 تن و فسفاته 980 تن 

4.کاشت 1760 هکتار از مزارع گندم توسط دستگاه خاک ورز حفاظتی

5. مبارزه با سن گندم در سطح 6150 هکتار از مزارع

6.مبارزه با شته در سطح 3200 هکتار از مزارع گندم

7.توزیع ماهیانه 400000 لیتر گازوئیل جهت سوخت ادوات کشاورزی، گلخانه و مرغداری

8. مبارزه با علف هرز مزارع گندم 2400 هکتار

9. مبارزه با علف هرز مزارع جو 495 هکتار

10. نظارت بر برداشت گندم، جو و ذرت توسط کمباین

 

ج: واحد بهبود تولیدات دامی :

 

* کل اعتبارات واحد: 4500 میلیون ریال

1.تأمين آب شرب دام درمراتع شهرستان:4300مترمکعب

2. بهبود و افزايش توليدات آبزيان در شهرستان

3. بهبود وافزايش توليدات دام ، طيور وتوسعه خدمات دامپروري

4.کمک به تامین علوفه و خوراک دام

5. ارائه خدمات به کوچندگان-ساخت اتراقگاه و سرویس بهداشتی

* فعالیتهای جنبی واحد تولیدات گیاهی:

1. تشکیل پرونده  متقاضیان درخواست مجوز جهت واحدهای دامی 76 مورد

2. صدور و تمدید مجوزهای دامی: 85 مورد

3. نظارت بر توزیع خوراک دام: 2000 تن

4. تشکیل پرونده متقاضیان دارای مجوز جهت دریافت تسهیلات: 45 مورد

5. ماهی دار کردن استخرهای کشاورزی: 12 مورد

د: واحد امور اراضی:

1. پاسخ به استعلامات اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان: 38مورد

2. پاسخ به استعلامات دفاتر رسمی: 385 مورد

3. پاسخ به استعلامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

72 مورد

4. بررسی وضعیت اصلاحات ارضی بر اساس درخواست متقاضیان: 56 مورد

5.  واگذاری اراضی کمیسیون31،33 و شوراء:220 هکتار

6. اخذ عواید از اجاره واگذاری: 1900 میلیون ریال

 

ه: اداره  هماهنگی ترویج کشاورزی :

 

* کل اعتبارات واحد:576 میلیون ریال

1. آموزشهاي ترويجي و مهارتي توليد كنندگان و بهره برداران شهرستان:

- برگزاری یک دوره  مدرسه در مزرعه

2. ترويج فعاليتهاي جنبي كشــاورزان و انتقال  يافته ها ي شهرستان:

-  برگزاری سه دوره مهارتی

3.  ايجاد و توسعه مشاغل زنان و سازماندهي تشكل  توليد كنندگان شهرستان

4. مديريت و اقتصاد خانواده در شهرستان:

- برگزاری یک دوره اموزشی ویژه زنان روستایی

5.  نوسازي و تكميل مراكز ترويج و خدمات كشاورزي شهرستان

6. تجهيز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي شهرستان

7.  آموزش و ترويج روشهاي مقابله با خشكسالي در شهرستان

 

* فعالیتهای جنبی ترویج:

 

1. خدمات مشاوره ای حفظ نباتات  130 نفر روز

2. طرح تحقیقی و ترویجی جو 2 هکتار

3. مزرعه نمایشی گندم 3 هکتار

4. برگزاری همایش پسته 1 مورد

5.  هفته انتقال یافته های تحقیقاتی 2 مورد

6. برگزاری دوره آموزشی کاهش بار میکروبی شیر

 

و: صنایع کشاورزی :

 

1. تشکیل پرونده متقاضیان صدور صنایع روستایی و تبدیلی جهت صدور مجوز: 45 مورد

2. ارسال پرونده متقاضیان صنایع روستایی جهت دریافت تسهیلات بانکی: 15 مورد

 

سیاستهای وزارت و سازمان جهاد کشاورزی:

 

.توسعه بخش کشاورزی جهت افزایش تولید

.توسعه آبیاری تحت فشار

.کاهش سموم و امنیت غذایی و سلامت جامعه .کشاورزی پایدار