عملکرد یکساله مرکز رشد فناوری خاتم (از شهریورماه 90 تا شهریورماه91)

عملکرد یکساله مرکز رشد فناوری خاتم (از شهریورماه 90 تا شهریورماه91) 

حمایت از شرکتهای دانش بنیان:
اطلاع رسانی و اعلام فراخوان حضور در جلسات پذیرش مرکز رشد .
برگزاری دو جلسه پذیرش و پذیرش پنج شرکت دانش بنیان در مرکز رشد .
ارائه خدمات حمایتی به هشت شرکت تحت پوشش .

برگزاری بیش از 100 ساعت دوره های آموزشی مختلف برای اعضای شرکت های تحت پوشش شامل:
دوره آموزشی حسابداری به مدت  24 ساعت .
دوره آموزشی تحول رفتار سازمانی به مدت 16 ساعت .
دوره آموزش کارآفرینی (با رویکرد
KAB) به مدت 50 ساعت .
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک مالی و سرمایه گذاری به مدت 16 ساعت .
برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارمندان دولت در سطح شهرستان.

همکاری در برگزاری همایش ها و سمینارها شامل:
همکاری در برگزاری اولین همایش پسته در شهرستان .
برنامه ریزی و همکاری در برگزاری اولین همایش گلخانه در شهرستان .

حضور در مسابقات و جشنواره ها :
کسب مقام های دوم و چهارم مسابقات رباتیک استان یزد در رشته رباتهای فوتبالیست و مازیاب .
شرکت در جشنواره ملی ایده های برتر .
اعزام 2 تیم به مسابقات رباتیک کشوری در تهران .

حمایت مالی از نوآوران و شرکتهای دانش بنیان:
اعطای بیش از 200 میلیون ریال حمایتهای مستقیم مالی پارک علم وفناوری به شرکتهای تحت پوشش .
اعطای تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری به شرکتهای تحت پوشش به مبلغ یکصد میلیون ریال.
برنامه ریزی جهت حضور رئیس دفتر تجاری سازی معاونت فناوری ریاست جمهوری از شهرستان خاتم و اختصاص بیش از یک میلیارد ریال اعتبارات حمایتی ریاست جمهوری به مرکز رشد فناوری خاتم جهت حمایت از ایده های نوآورانه و شرکتهای دانش بنیان.