شناسه : 339842

عملکرد یکساله اداره محيط زيست شهرستان خاتم


الف : اقدامات عمراني   1-تکميل ساختمان مرکز تحقيقات هوبره ايران با زير بناي 300 متر مربع و اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال 2-اجرا و ساخت فاز دوم ساختمان اطفائ حريق باغ شادي با زير بناي 110 متر مربع و اعتبار هزينه شده 500 ميليون ريال 3-تکميل حصار کشي ساختمان اداره محيط زيست خاتم   با اعتبار 200 ميليون ريال 4-   ساخت   پارکينگ   در محوطه اداره با اعتبار 40 ميليون ريال 5-ساخت 3 باب آب انبار و آبشخور تامين آب وحوش در پناهگاه حيات وحش بوروييه با اعتبار 120 ميليون ريال 6-مرمت 3 باب آب انبار تامين آب وحوش در محدوده مناطق تحت مديريت   با اعتبار 20 ميليون ريال 7-تامين و توزيع اب علوفه جهت حيات وحش در مناطق تحت مديريت   با اعتبار 100 ميليون ريال 8-احياء بخشي از آتش برهاي منطقه حفاظت شده باغ شادي جهت جلوگيري و کنترل حريق با اعتبار 10 ميليون ريال 9-گشت و کنترل شبانه روزي   و جلو گيري از   شکار غير مجاز و دستگيري متخلفين   و معرفي به مراجع قضايي 10-نظارت دقيق و کارشناسي   بر استقرار ومکان يابي   صنايع   مختلف توليدي ، صنعتي و خدماتي 11-   انجام عمليات پايش بازديد مستمر از واحدهاي   توليدي ، صنعتي و خدماتي فعال در سطح شهرستان 12- پيگيري تامين يک دستگاه خودرو پيکاب مجهز به سيستم اطفاء حريق جهت حفاظت از جنگل باغ شادي 13- شروع ساخت 2 باب پاسگاه محیط بانی در پناهگاه حیات وحش بوروییه   با پیشرفت 95 و 60 درصد با اعتبار 160 میلیون ریال   ب : ساير اقدامات فرهنگي ، آموزشي و علمي   انجام مراسمات   و برنامه هاي مختلف   در مناسبتهاي زيست محيطي ( هفته محيط زيست ، هفته تونع زيستي ، هفته زمين پاک و هفته هواي پاک ) با حضور مسئولين شهرستان   از قبيل : -حضور پرسنل اداره محيط زيست در مراسم نماز جمعه و اختصاص بخشي از خطبه ها   و سخنراني در خصوص اهميت حفظ محيط زيست توسط امام جمعه محترم و ارائه عملکرد توسط رييس اداره - برگزراي جشنواره کودک و محيط زيست در سطح شهرستان - برگزراي کارگاه آموزشي   با موضوع محيط زيست براي فرهنگيان -بازديد مقامات مختلف خارجي ، کشوري و استاني و شهرستاني از مناطق تحت مديريت محيط زيست شهرستان - اجراي برنامه صعود به قلل مرتفع کشور در مناسبتهاي زيست محيطي   از جمله علم کوه دومين قله مرتفع کشور ، لاله زار کرمان و شير کوه يزد - تهيه   تصاويرو کليپ هاي   زيبا از حيات وحش و جاذبه هاي زيست محيطي شهرستان -انجام برنامه هاي مختلف تلوزيوني و راديويي   و همکاري در ساخت مستند محيط زيست شهرستان   که از طريق شبکه هاي سراسري   و استاني   در راستاي ارتقاء فرهنگ حفاظت از محيط زيست و معرفي محيط زيست شهرستان پخش شده است. -انتشار مقالات علمي در مجلات معتبر خارجي و داخلي   و اخبار و اطلاعات زيست محيطي   از طريق سايت هاي رسمي کشور    

الف : اقدامات عمراني

 

1-تکميل ساختمان مرکز تحقيقات هوبره ايران با زير بناي 300 متر مربع و اعتبار بالغ بر 900 ميليون ريال

2-اجرا و ساخت فاز دوم ساختمان اطفائ حريق باغ شادي با زير بناي 110 متر مربع و اعتبار هزينه شده 500 ميليون ريال

3-تکميل حصار کشي ساختمان اداره محيط زيست خاتم  با اعتبار 200 ميليون ريال

4-  ساخت  پارکينگ  در محوطه اداره با اعتبار 40 ميليون ريال

5-ساخت 3 باب آب انبار و آبشخور تامين آب وحوش در پناهگاه حيات وحش بوروييه با اعتبار 120 ميليون ريال

6-مرمت 3 باب آب انبار تامين آب وحوش در محدوده مناطق تحت مديريت  با اعتبار 20 ميليون ريال

7-تامين و توزيع اب علوفه جهت حيات وحش در مناطق تحت مديريت  با اعتبار 100 ميليون ريال

8-احياء بخشي از آتش برهاي منطقه حفاظت شده باغ شادي جهت جلوگيري و کنترل حريق با اعتبار 10 ميليون ريال

9-گشت و کنترل شبانه روزي  و جلو گيري از  شکار غير مجاز و دستگيري متخلفين  و معرفي به مراجع قضايي

10-نظارت دقيق و کارشناسي  بر استقرار ومکان يابي  صنايع  مختلف توليدي ، صنعتي و خدماتي

11-  انجام عمليات پايش بازديد مستمر از واحدهاي  توليدي ، صنعتي و خدماتي فعال در سطح شهرستان

12- پيگيري تامين يک دستگاه خودرو پيکاب مجهز به سيستم اطفاء حريق جهت حفاظت از جنگل باغ شادي

13- شروع ساخت 2 باب پاسگاه محیط بانی در پناهگاه حیات وحش بوروییه  با پیشرفت 95 و 60 درصد با اعتبار 160 میلیون ریال

 

ب : ساير اقدامات فرهنگي ، آموزشي و علمي

 

انجام مراسمات  و برنامه هاي مختلف  در مناسبتهاي زيست محيطي ( هفته محيط زيست ، هفته تونع زيستي ، هفته زمين پاک و هفته هواي پاک ) با حضور مسئولين شهرستان  از قبيل :

-حضور پرسنل اداره محيط زيست در مراسم نماز جمعه و اختصاص بخشي از خطبه ها  و سخنراني در خصوص اهميت حفظ محيط زيست توسط امام جمعه محترم و ارائه عملکرد توسط رييس اداره

- برگزراي جشنواره کودک و محيط زيست در سطح شهرستان

- برگزراي کارگاه آموزشي  با موضوع محيط زيست براي فرهنگيان

-بازديد مقامات مختلف خارجي ، کشوري و استاني و شهرستاني از مناطق تحت مديريت محيط زيست شهرستان

- اجراي برنامه صعود به قلل مرتفع کشور در مناسبتهاي زيست محيطي  از جمله علم کوه دومين قله مرتفع کشور ، لاله زار کرمان و شير کوه يزد

- تهيه  تصاويرو کليپ هاي  زيبا از حيات وحش و جاذبه هاي زيست محيطي شهرستان

-انجام برنامه هاي مختلف تلوزيوني و راديويي  و همکاري در ساخت مستند محيط زيست شهرستان  که از طريق شبکه هاي سراسري  و استاني  در راستاي ارتقاء فرهنگ حفاظت از محيط زيست و معرفي محيط زيست شهرستان پخش شده است.

-انتشار مقالات علمي در مجلات معتبر خارجي و داخلي  و اخبار و اطلاعات زيست محيطي  از طريق سايت هاي رسمي کشور

 

 

آدرس کوتاه :