فرماندار خاتم :

فرماندار شهرستان خاتم با تاكيد براتمام ساماندهي گلزارهاي شهدا درخاتم تا دهه فجر امسال گفت: ساماندهي گلزارهاي شهداي شهرستان خاتم بايد يكي پس از ديگري انجام  و تا دهه فجر امسال تمام آنها ساماندهي شود.

امامي دربخش ديگري از سخنان خود  با تا كيد برتوجه به شهدا وترويج فرهنگ شهادت اظهارداشت: كار كردن براي شهدا وتلاش براي اعتلاي فرهنگ شهادت ، سعادت وتوفيق الهي مي خواهد .

فرماندار خاتم هچنين   با اشاره به برخي مشكلات گلزارها شهداي اين شهرستان خواستار ساماندهي آنهاشد.

در پایان نیز پس از بحث و تبادل نظر مواردی  تصمیم گیری و اتخاذ گردید.