عمليات بذرکاري در عرصه هاي جنگلي شهرستان خاتم پايان يافت

عمليات بذرکاري در عرصه هاي جنگلي شهرستان خاتم پايان يافت


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "ابوالقاسم فلاحتي" رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم در اين باره گفت: اين عمليات در راستاي عمليات اجرايي طرح صيانت ازجنگلها  و به منظور احياء و توسعه عرصه هاي جنگلي شهرستان اجرا گرديد.

عمليات مذکور در سطح 20هکتار ازعرصه هاي داراي پوشش جنگلي ضعيف منطقه چاه منج ازتوابع دهستان چاهک و با کاشت گونه هاي بادام کوهي و بنه وازمحل تخصيص اعتبارات ملي اجرا گرديد. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم اظهار اميد واري کرد با توجه به بارش هاي مناسب در پائيز و زمستان سال جاري اين پروژه از موفقيت بالائي برخوردار باشد و از کليه دامداران وجنگل نشينان خواست دراجراي هرچه بهتر پروژه هاي احيايي در عرصه هاي جنگلي منابع طبيعي را ياري نمايند. وي در پايان توجه جدي مسئولين دراختصاص اعتبارات  مورد نياز را گامي موثردر احياء و توسعه عرصه هاي جنگلي دانست