عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای شهرستان خاتم به مناسبت هفته ناجا

عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای شهرستان خاتم به مناسبت هفته ناجا