عطائي سرپرست فرمانداري خاتم : جوانان در مقابل نقشه هاي دشمنان هوشيار باشند

عطائي سرپرست فرمانداري خاتم : جوانان در مقابل نقشه هاي دشمنان هوشيار باشندبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : جلسه تائيديه اعضاي شوراي اداري جوان شهرستان خاتم با حضور عطائي سرپرست فرمانداري و مشاوران و رابطين جوان ادارات شهرستان در محل فرماندار ي خاتم بر گزارگرديد .

عطايي ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداء و آرزوي پيشرفت براي جوانان اين مرز و بوم افزود : جواني يكي از مهمترين دوره هاي زندگي هر فرد است و دوره جواني دوره تثبيت مقام انسان مي باشد .

وي اضافه كرد امروز دشمنان اين مرز و بوم بر روي جوانان ايران اسلامي سرمايه گذاري كرده اند و با تصويب بودجه هاي كلان در كنگره هاي خود در صدد ضربه زدن به اين نظام مقدس از طريق جوانان هستند و خواستار هوشياري جوانان در عرصه هاي مختلف شدند وي در ادامه به رهنمودهايي از مقام معظم رهبري كه در مورد جوانان عرضه داشته اند پرداختند.

مهدي تاج آبادي مشاور جوان فرماندار خاتم نيز به بيان جايگاه مشاوران در ادارات پرداخت و تصريح كرد مشاوران جوان مي توانند يك بازوي خوبي براي مسئولين و مديران آن دستگاهها باشند .

وي افزود هدف اصلي شوراي اداري مشاوران جوان پل ارتباطي بين جوانان آن دستگاه مربوطه با مديريت آن اداره يا دستگاه مي باشد .