شناسه : 362790
عذرخواهي تهيه كننده برنامه تلويزيوني « صبح آمد» از فرماندارخاتم

عذرخواهي تهيه كننده برنامه تلويزيوني « صبح آمد» از فرماندارخاتم


در پي مسائل پيش آمده در حين و قبل از برنامه تلويزيوني «صبح آمد » كه در صبح مورخ 9/3/88 از طريق شبكه سوم سيما جمهوري اسلامي ايران بصورت زنده پخش گرديد و سخنان تحريك آميز مجري برنامه در هنگام پخش از قبيل «شهرستان خاتم اصلا روي نقشه نيست و يا اينكه ما قرارنبوده به خاتم بيائيم و ...» آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم طي نامه محرمانه به شماره 198/م مورخ 10/3/88 عنوان استاندار محترم و رونوشت به جناب آقاي ضرغامي رياست محترم سازمان صدا و سيما به شدت پي گير برخورد با تهيه كننده و گروه برنامه صبح آمد گرديد تا اينكه رياست محترم سازمان صدا و سیما دستور برخورد قاطع با تهيه كننده و گروه برنامه صبح آمد و بركناري تهيه كننده و ساير عوامل اجرايي آن برنامه را صادر نمودند و در همين راستا آقاي محسن حاجيلو و آقاي پور محمدي مديريت شبكه 3 سيما بمنظور دلجويي از فرماندار چندين مرتبه با ايشان در مورد موضوع تلفنی مذاكره و قول پخش يك برنامه ويژه از شهرستان خاتم بمنظور دلجويي از مردم شريف و محروم اين منطقه را نمودند و آقاي امامي فرماندار طي نامه اي به شماره 2889 مورخ 1/5/88 عنوان رياست محترم صدا و سيما پاسخ دادند که عیناً جهت اطلاع عموم مردم به ویژه شهروندان شریف شهرستان منتشر می گردد . ضمناً در پي دستور رياست صدا و سيما مبني بر برخورد قاطع باآقاي رحيمي تهيه كننده برنامه وي طي نامه مورخ 20/4/88 عنوان فرماندار خاتم از ايشان بدليل برخوردهاي نادرست گروه توليد(تهيه كننده،مجري و عوامل توليد )با مجموعه فرمانداري رسماً عذر خواهي نموده و از فرماندار شهرستان نيز طلب حلاليت و پوزش نموده كه متن آن به شرح ذيل مي باشد .                                                                                                             
عذرخواهي تهيه كننده برنامه تلويزيوني « صبح آمد» از فرماندارخاتم
در پي مسائل پيش آمده در حين و قبل از برنامه تلويزيوني «صبح آمد » كه در صبح مورخ 9/3/88 از طريق شبكه سوم سيما جمهوري اسلامي ايران بصورت زنده پخش گرديد و سخنان تحريك آميز مجري برنامه در هنگام پخش از قبيل «شهرستان خاتم اصلا روي نقشه نيست و يا اينكه ما قرارنبوده به خاتم بيائيم و ...» آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم طي نامه محرمانه به شماره 198/م مورخ 10/3/88 عنوان استاندار محترم و رونوشت به جناب آقاي ضرغامي رياست محترم سازمان صدا و سيما به شدت پي گير برخورد با تهيه كننده و گروه برنامه صبح آمد گرديد تا اينكه رياست محترم سازمان صدا و سیما دستور برخورد قاطع با تهيه كننده و گروه برنامه صبح آمد و بركناري تهيه كننده و ساير عوامل اجرايي آن برنامه را صادر نمودند و در همين راستا آقاي محسن حاجيلو و آقاي پور محمدي مديريت شبكه 3 سيما بمنظور دلجويي از فرماندار چندين مرتبه با ايشان در مورد موضوع تلفنی مذاكره و قول پخش يك برنامه ويژه از شهرستان خاتم بمنظور دلجويي از مردم شريف و محروم اين منطقه را نمودند و آقاي امامي فرماندار طي نامه اي به شماره 2889 مورخ 1/5/88 عنوان رياست محترم صدا و سيما پاسخ دادند که عیناً جهت اطلاع عموم مردم به ویژه شهروندان شریف شهرستان منتشر می گردد .
ضمناً در پي دستور رياست صدا و سيما مبني بر برخورد قاطع باآقاي رحيمي تهيه كننده برنامه وي طي نامه مورخ 20/4/88 عنوان فرماندار خاتم از ايشان بدليل برخوردهاي نادرست گروه توليد(تهيه كننده،مجري و عوامل توليد )با مجموعه فرمانداري رسماً عذر خواهي نموده و از فرماندار شهرستان نيز طلب حلاليت و پوزش نموده كه متن آن به شرح ذيل مي باشد .

                                                                                                            

آدرس کوتاه :