شناسه : 11894296

عدم برخورداري مدارس بخش مروست از حداقل امكانات، زيبنده آموزش و پرورش استان يزد نيست


شيرزاد، مدير كل آموزش و پرورش استان يزد كه در راس هيئتي از مسئولين ستادي اداره كل آموزش و پرورش به مروست سفر كرده بود به اتفاق زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم در مراسم صبحگاه دبيرستان دخترانه فاطمه الزهرا شركت كرد. در اين مراسم ابتدا، محمد يزداني رئيس آموزش و پرورش منطقه مروست به بيان مسائل و مشكلات و ارائه گزارش پرداخت و سپس زاده رحماني با تاكيد بر استعداد بالاي دانش آموزان اين منطقه يادآور شد منطقه مروست در طول تاريخ خاستگاه مشاهير و افراد بزرگي بوده و چنانچه حداقل امكانات براي دانش آموزان فراهم گردد، در كوتاه مدت و ميان مدت نتايج آن آشكار و موفقيتهاي دانش آموزان مروستي چندين برابر مي شود. وي وضعيت فعلي امكانات و تجهيزات آموزش و پرورش مروست را زيبنده اداره كل آموزش و پرورش استان ندانست. در ادامه، مدير كل آموزش و پرورش ضمن ابراز خوشحالي از اينكه در شروع سال تحصيلي براي دومين بار به  شهرستان خاتم سفر كرده است از دلسوزي، همدلي و كار مضاعف معلمين و پرسنل اداري آموزش و پرورش مروست تشكر و يادآور شد همين همدلي و دلسوزي باعث جبران بعضي كمبودها شده است. شيرزاد، در پايان در خصوص كمك به تجهيز و تعمير مدارس و همچنين برقراري كلاسها و كارگاههاي مشاوره در مروست قول مساعد داد.

شيرزاد، مدير كل آموزش و پرورش استان يزد كه در راس هيئتي از مسئولين ستادي اداره كل آموزش و پرورش به مروست سفر كرده بود به اتفاق زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم در مراسم صبحگاه دبيرستان دخترانه فاطمه الزهرا شركت كرد.

در اين مراسم ابتدا، محمد يزداني رئيس آموزش و پرورش منطقه مروست به بيان مسائل و مشكلات و ارائه گزارش پرداخت و سپس زاده رحماني با تاكيد بر استعداد بالاي دانش آموزان اين منطقه يادآور شد منطقه مروست در طول تاريخ خاستگاه مشاهير و افراد بزرگي بوده و چنانچه حداقل امكانات براي دانش آموزان فراهم گردد، در كوتاه مدت و ميان مدت نتايج آن آشكار و موفقيتهاي دانش آموزان مروستي چندين برابر مي شود.

وي وضعيت فعلي امكانات و تجهيزات آموزش و پرورش مروست را زيبنده اداره كل آموزش و پرورش استان ندانست.

در ادامه، مدير كل آموزش و پرورش ضمن ابراز خوشحالي از اينكه در شروع سال تحصيلي براي دومين بار به  شهرستان خاتم سفر كرده است از دلسوزي، همدلي و كار مضاعف معلمين و پرسنل اداري آموزش و پرورش مروست تشكر و يادآور شد همين همدلي و دلسوزي باعث جبران بعضي كمبودها شده است.

شيرزاد، در پايان در خصوص كمك به تجهيز و تعمير مدارس و همچنين برقراري كلاسها و كارگاههاي مشاوره در مروست قول مساعد داد.آدرس کوتاه :