شناسه : 26925292

عدم انجام هر گونه حفاری در شهرستان از نیمه اسفند ماه


معاون فرماندار خاتم گفت: از تاریخ 15 اسفند ماه تا تاریخ 15 فروردین ماه سال آینده هرگونه حفاری در شهرستان نباید صورت بگیرد.

معاون فرماندار خاتم گفت: از تاریخ 15 اسفند ماه تا تاریخ 15 فروردین ماه سال آینده هرگونه حفاری در شهرستان نباید صورت بگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد محمودی با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز و آغاز مسافرتهای نوروزی افزود: از نیمه اسفند هر گونه حفاری در شهرستان نباید انجام بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل بارش بارانهای اخیر چنانچه حفاری های انجام شده با مشکل مواجه شده باید مرمت شده تا هیچگونه مشکلی را برای مسافران و گردشگران نوروز بوجود نیاورد.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضای کمیسیون حفاری شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.آدرس کوتاه :