طي مراسمي روز خانواده به همت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم دراين شهرستان گرامي داشته شد

طي مراسمي روز خانواده به همت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم دراين شهرستان گرامي داشته شد


گرامیداشت روز خانواده درخاتم

به مناسبت گراميداشت روز خانواده و تكريم بازنشستگان مراسمي با حضور خانواده هاي كاركنان اين اداره در محل پارك جنگلي سرچشمه نهر مسيح هرات برگزار گرديد.

 

در اين مراسم  ابولقاسم فلاحتي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم ضمن خير مقدم  اين روز را به همكاران و خانواده آنها تبريك گفت .

دراين مراسم همچنين از حسين استبرقي تنها بازنشسته بخش منابع طبيعي در اين شهرستان تجليل و از زحمات سي ساله ايشان تقدير به عمل آمد. 

 

ياد آور مي گردد 25 ذي الحجه به عنوان روز خانواده و تكريم بازنشستگان نام گذاري و همه ساله طي مراسمي اين روز گرامي داشته مي شود.