طي مراسمي احمد فلاحتي به عنوان سرپرست اداره تربيت بدني شهرستان خاتم معرفي گرديد .

طي مراسمي احمد فلاحتي به عنوان سرپرست اداره تربيت بدني شهرستان خاتم معرفي گرديد .در اين مراسم كه با حضور فرماندار ، حسيني معاون اداره كل توسعه امور ورزشي تربيت بدني استان  و مسئولين ادارات شهرستان برگزار گرديد ابتدا سيد ناصر امامي فرماندار ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان تصريح كرد شهرستان خاتم به لحاظ ورزش از پتانسيلهاي بسيار خوبي برخوردار است اما متاسفانه در دولتهاي قبلي به امر توسعه ورزش و ايجاد اماكن ورزشي توجهي نشده و يا كم توجه شده بود كه الحمدا... در دولت نهم و در سفر اول رياست جمهوري دو سالن ورزشي ، استخر سرپوشيده و ... مصوب كه دو سالن به بهره برداري رسيده اما استخر هنوز با كمبود اعتبار روبروست و بيش از 80 درصد پيشرفت دارد كه انشاءا... با پيگيري آقاي فلاحتي به عنوان مسئول اين اداره حتي الامكان در دهه فجر سالجاري شاهد افتتاح اين پروژه باشيم پروژه هاي ديگري نيز طي سالهاي اخير انجام شده از جمله گود زورخانه هاي هرات و مروست و ... كه  به لحاظ اماكن داراي فضاهاي خوبي مي باشيم اما هنوز كافي نيست و انشاءا... كه مسئولان محترم توجه كنند.

فرماندار در ادامه به مشكل كمبود نيرو اشاره و افزود اداره تربيت بدني اين شهرستان هنوز از نيروي كافي برخوردار نمي باشد و تنها دو الي سه نيرو در اين اداره به صورت قرار دادي و ... مشغول مي باشند كه با توجه به پراكندگي و حجم كار جوابگو نيست و همين امر مانع توسعه ساير رشته هاي ورزشي در شهرستان شده است و هنوز بسياري از رشته ها عليرغم داشتن استعدادهاي زياد در منطقه موجود نبوده يا فعال نمي باشد كه انشاءا... سرپرست اداره در خصوص جذب نيرو و توسعه ورزش نيز پيگيري و اقدام نمايد .

فرماندار در پايان به استعدادها و موفقيتهاي شهرستان در ساير رشته هاي ورزشي اشاره و تصريح كرد جوانان اين منطقه سرشار از نيرو و استعداد مي باشند و به عنوان مثال در زمينه ورزشهاي رزمي رتبه هاي خوبي را در سطح كشور و استان و بين المللي كسب نموده اند كه انشاءا... با توجه ويژه اداره كل و پيگيري شهرستان شاهد افزايش موفقيتها در ساير رشته ها باشيم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم  

گزارش تصويري معارفه رئيس اداره تربيت بدني شهرستان خاتم