طي دو سال گذشته حدود 2101 نفر در خاتم مشغول به كار شده اند

طي دو سال گذشته حدود 2101 نفر در خاتم مشغول به كار شده اند


فرماندار شهرستان خاتم اعلام كرد :

وي در ادامه افزود متاسفانه شهرستان خاتم از يك طرف به دليل عدم وجود كارخانجات صنعتي و همچنين ركود فعاليتهاي كشاورزي بدليل خشكسالي و از طرف ديگر بدليل بالا بودن جمعيت جوان و پويا نسبت به ساير مناطق استان با بيكاري بيشتري روبرو است كه اينجانب از ابتداي مسئوليت به اين مهم توجه داشته و پي گيريهاي زيادي را در جهت جذب سرمايه گذاران انجام داده و كلنگ احداث 5 واحد كارخانجات صنعتي نيز به زمين زده شد اما متاسفانه به دليل عدم همكاري شركت آب منطقه اي و ندادن مجوز برداشت آب مورد نياز تاكنون هيچيك از اين واحدهاي صنعتي راه اندازي نگرديده است و در صورت اعطاي مجوز آب و احداث اين 5 واحد صنعتي مشكل بيكاري در شهرستان خاتم حل خواهد شد .

امامي در پايان به احداث مجتمع پتروشيمي اشاره و افزود احداث اين پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان بوده كه تاكنون با پي گيريهاي انجام شده مجوز خوراك اين مجتمع اخذ و در سفر سوم رياست جمهوري و توسط وزير محترم راه و ترابري به عنوان نماينه تامالاختيار رئيس جمهور كلنگ احداث اين مجتمع به زمين زده شد و انشا ال... با احداث اين پروژه مهم مشكل بيكاري در اين منطقه به كلي مرتفع خواهد شد .