شناسه : 362590
طي حكمي از طرف آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان آقاي رضا قصاب باشي به عنوان مشاورفرماندار در امور جوانان بخش مروست منصوب گرديد .

طي حكمي از طرف آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان آقاي رضا قصاب باشي به عنوان مشاورفرماندار در امور جوانان بخش مروست منصوب گرديد .


در اين حكم آمده است با عنايت به سوابق درخشان و تجارب ارزنده جنابعالي در امور مربوط به جوانان و بخصوص ساماندهي اوقات فراغت و ... جنابعالي را به عنوان مشاور فرماندار در امور جوانان بخش مروست منصوب مي نمايم .
طي حكمي از طرف آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان آقاي رضا قصاب باشي به عنوان مشاورفرماندار در امور جوانان بخش مروست منصوب گرديد .

لازم به ذكر است نامبرده از جوانان فعال و تحصيلكرده آن بخش بوده و تاكنون به عنوان مسئول شوراي فرهنگي پايگاه امام جعفر صادق (ع) ، مسئول انجمن اسلامي فاطمه الزهرا ، مسئول بسيج سازندگي و هم اكنون مسئول روابط عمومي شهرداري مروست و دبير شوراي شهر بوده و دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري مي باشد .

 

                                                                                                                                                                                  اكبر شمسي   

                                                                                                                                                                           روابط عمومي فرمانداري
 
آدرس کوتاه :