شناسه : 158069455
همزمان باسراسر کشور؛

طنین صدای مرگ بر آمریکا در شهرستان خاتم


همزمان با سراسر کشور مراسم با شکوه راهپیمایی 13آبان باحضور فاضلی فرماندار شهرستان ،مسئولین ودیگراقشار مختلف مردم بویژه نوجوانان و جوانان در شهرستان خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :