طنين زنگ انقلاب در شهرستان خاتم

طنين زنگ انقلاب در شهرستان خاتمهمزمان با سراسر كشور و به مناسبت ورود تاريخي حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي با حضور شاه حسيني فرماندار و فاطمي بصير امام جمعه محترم و مسئولين شهرستان صداي زنگ انقلاب در دبيرستان دخترانه انقلاب و كليه مدارس شهرستان خاتم طنين انداز شد

حجت الاسلام فاطمي بصير در اين مراسم مهمترين و اصلي ترين عامل پيروزي انقلاب را حضرت امام خميني (ره) دانسته و تصريح كرد زندگي امام خميني داراي زواياي پيدا و پنهاني بود كه از شما دانش آموزان مي خواهم بامطالعه زندگينامه و آثار و تاريخ انقلاب با اين زوايا آشنا شويد

وي افزود حضرت امام خميني مصداق بارز نفس مطمئنه بود و ايشان خود شان چندين بار در سخنراني هايشان اشاره نمودند كه هرگز در زندگي نترسيدم و مستحكم در برابر ناملايمات و طاغوتيان ايستادند و با رهبري و هدايت مردم انقلاب اسلامي ايران را به پيروزي رساندند

 امام جمعه در پايان حساسرين موضوع را انتخابات مجلس شوراي اسلامي دانسته و اظهار داشت اين دوره حوادثي در خارج و داخل كشور در حال رخ دادن است كه موضوع انتخابات را حساس نموده ،  يكي موج بيداري اسلامي در منطقه بر غاطبه شرك و كفر و ديگر نقشه هاي منافقين و عوامل فتنه در داخل كشور كه با توجه به آن بايد با شركت حداكثري و هوشيارانه در انتخابات شركت كرده و نقشه هاي آنان را نقش بر آب نمائيم