شناسه : 15176813

طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان یزد از 28 آبان ماه سال جاری آغاز می شود.


طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان یزد از 28 آبان ماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی فرمانداري خاتم و نقل از شرکت مخابرات خاتم، در ادامه اجرای هم کدسازی کدهای مخابرات کشور و به منظور کاهش هزینه مکالمات، تلفن های ثابت استان از روز چهارشنبه 28 آبان ماه هشت رقمی شده و به جز تغییر کد استان از 0351 به 035، به ابتدای شماره تلفن های مشترکان تلفن ثابت شهر یزد عدد 3 افزوده می شود. همچنین با اجرای این طرح، سایر شهرستان های تابعه یزد با استان یزد هم کد شده و مشترکان برای تماس های داخل استان، نیازی به شماره گیری کد ندارند. بدیهی است با اجرایی شدن طرح همسان سازی کدها، تعرفه تمامی مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه خواهد شد و دیگر هزینه مسافت و جابجایی در قبض اعمال نخواهد شد. گفتنی است پیش شماره تلفن ثابت شهرستان خاتم از 572 به 3257 تغییرمی یابد.  ضمنا مشترکین برای آگاهی از نحوه تغییر شماره تلفن های خود می توانند از طریق تلفن گویای 235، سامانه پیامکی 1000003535 (ارسال كد شهر به همراه شماره ثابت مانند  03517333030 به سامانه پيامكي) ، تلفن گویای 3535 در استان و در خارج از استان از طریق شماره 03519713535 و مراجعه به آدرس  www.Yazdtelecom.IR   اطلاع یابند.

طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان یزد از 28 آبان ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداري خاتم و نقل از شرکت مخابرات خاتم، در ادامه اجرای هم کدسازی کدهای مخابرات کشور و به منظور کاهش هزینه مکالمات، تلفن های ثابت استان از روز چهارشنبه 28 آبان ماه هشت رقمی شده و به جز تغییر کد استان از 0351 به 035، به ابتدای شماره تلفن های مشترکان تلفن ثابت شهر یزد عدد 3 افزوده می شود.

همچنین با اجرای این طرح، سایر شهرستان های تابعه یزد با استان یزد هم کد شده و مشترکان برای تماس های داخل استان، نیازی به شماره گیری کد ندارند.

بدیهی است با اجرایی شدن طرح همسان سازی کدها، تعرفه تمامی مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه خواهد شد و دیگر هزینه مسافت و جابجایی در قبض اعمال نخواهد شد.

گفتنی است پیش شماره تلفن ثابت شهرستان خاتم از 572 به 3257 تغییرمی یابد.

 ضمنا مشترکین برای آگاهی از نحوه تغییر شماره تلفن های خود می توانند از طریق تلفن گویای 235، سامانه پیامکی 1000003535 (ارسال كد شهر به همراه شماره ثابت مانند  03517333030 به سامانه پيامكي) ، تلفن گویای 3535 در استان و در خارج از استان از طریق شماره 03519713535 و مراجعه به آدرس www.Yazdtelecom.IR اطلاع یابند.آدرس کوتاه :